ma-pe 10 – 18
la 10 – 15

Valtakatu 21-23
94100 Kemi

Rekisteriseloste

Rekisterin nimi:

Kanta-asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä:

Bombus Oy
Y-tunnus 0190879-0

Osoite:

Valtakatu 21-23
94100 KEMI

Yhteystiedot:

Puhelin: 016 256 778
Sähköposti: bombus@bombus.fi

Rekisteriasioita hoitavat henkilöt:

Toimitusjohtaja Kaisu Harju
Hallituksen puheenjohtaja Henrik Brehmer

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään kanta-asiakasohjelman ylläpitämiseen, asiakkaan yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja tarjousten, etujen ja muiden markkinointitoimenpiteiden, sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi asiakasta kiinnostavaksi. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen ja muun asiakasviestinnän lähettämisen, kilpailuihin ja arvontoihin tai muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä sekä tilaukseen, laskutukseen ja perintään liittyviin toimenpiteisiin. Bombus Oy:n sosiaalisen median sivustot kuten esimerkiksi Facebook, Instagram, Twitter ja YouTube ovat julkisia ja sivustoille muodostuvat rekisterit sisältävät rekisteröidyn itse julkisuuteen tuomat tiedot kuten esimerkiksi nimi, arvostelut, sivustotykkäämiset ja –jakamiset sekä kommentoinnit. Bombus Oy ei ole millään tavalla vastuussa sosiaalisen median sivustoille rekisteröityneen käyttäjän henkilötiedoista tai niiden suojaamisesta.

Rekisterin tietosisältö

Kanta-asiakasrekisteriin kerätään asiakkaasta seuraavia tietoja: asiakkaan etu- ja sukunimi, kotipaikkakunta, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymävuosi, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista, ostotapahtuma- ja asiointitiedot, kanta-asiakastiedot sekä niihin liittyvä bonuspistesaldo, ostohistoria yksittäisen tuotteen tasolla sekä markkinointikampanjoihin (esim. arvontoihin) osallistumisesta. Lisäksi sähköisen uutiskirjeen tilanneen kanta-asiakkaan tietoja kerätään uutiskirjeen tilaamisen hallinnointiin sekä muihin asiakasviestinnän toteutumiseen liittyviin asioihin.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

Asiakasrekisteri ja sen varmuuskopio sijaitsevat Suomessa eikä rekisterin tietoja luovuteta Bombus Oy:n ulkopuolelle. Rekisterin henkilötietoja ei siirretä kokonaisuudessaan EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Sähköisen uutiskirjeen teknisen toteuttamisen vuoksi osa rekisterin tiedoista (etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite ja kotipaikkakunta) siirretään Yhdysvaltoihin. Rekisterin osa on ulkoistettu The Rocket Science Group:lle joka täyttää EU:n henkilötietodirektiivin 95/46/EY mukaisen riittävän tietosuojatason Privacy Shield Framework periaatteen mukaisesti.
Musta-Pekka Oy on Bombus Oy:n yhteistyökumppani tietotekniikkaan ja kanta-asiakasohjelmaan liittyen joten ongelmatilanteissa Musta-Pekka Oy:llä on oikeus käsitellä Bombus Oy:n asiakasrekisterin tietoja, mutta ei oikeutta siirtää tai luovuttaa mitään rekisterin tietoja ulkopuoliselle taholle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Ainoastaan nimetyillä tahoilla sekä Bombus Oy:n henkilökunnalla on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Kaikkia rekisterin tietoja käsitteleviä tahoja sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjän rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.
Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyyntöä henkilökohtaisesti esitettäessä on asiakkaalla oltava mukana henkilöllisyystodistus.
Bombus Oy vastaa tietojen tarkastuspyyntöihin kirjallisesti.
Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi.
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin tai markkina- ja mielipidetutkimuksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.