ma-pe 10 – 18
la 10 – 15

Valtakatu 21-23
94100 Kemi

Kanta-asiakasohjelman säännöt

Kanta-asiakasohjelman periaatteet

Kanta-asiakasohjelmalla tarkoitetaan näissä ehdoissa Bombus Oy:n kanta-asiakasjärjestelmää ja kanta-asiakkailla tähän järjestelmään liittyneitä yksityishenkilöitä. Bombus Oy:n kanta-asiakkaat saavat erilaisia ennalta määrittämättömiä tuote- ja palveluetuja sekä ostokertymään perustuvia ostohyvityksiä Bombus Oy:n myymälässä jäljempänä näissä ehdoissa selvitetyllä tavalla.

Liittyminen kanta-asiakkaaksi

Kanta-asiakkaaksi liitytään hakemalla kanta-asiakkuutta Bombus Oy:n myymälästä tai täyttämällä hakemus kanta-asiakkaaksi liittymisestä verkkosivuilta osoitteessa www.bombus.fi. Bombus Oy:n kanta-asiakkuus ja sen tuomat edut ovat aina henkilökohtaisia ja kanta-asiakkaaksi haluavan on itse henkilökohtaisesti haettava kanta-asiakkuutta. Bombus Oy:n kanta-asiakkuus on kortiton, eli mitään perinteistä kanta-asiakaskorttia ei ole. Kanta-asiakkuutta hakiessa on hakijan annettava tarpeellinen määrä sekä tunniste- että yhteystietoja asiakassuhteen hoitamiseksi. Ilmaisemalla tahtonsa liittyä kanta-asiakkaaksi hakija suostuu, että Bombus Oy pitää rekisteriä kanta-asiakasjärjestelmässään kanta-asiakkaan tekemistä ostoksista, ostokertymästä, ostohyvityksistä ja niiden käyttämisestä sekä kanta-asiakkaan henkilö- ja yhteystietoja. Bombus Oy pidättää kaikki oikeudet hyväksyä tai hylätä kanta-asiakashakemus. Verkkosivujen kautta kanta-asiakkaaksi liittyvällä henkilöllä on oltava voimassa oleva sähköpostiosoite. Alle 18-vuotiaan henkilön on haettava kanta-asiakkuutta henkilökohtaisesti myymälästä. Alaikäisellä henkilöllä on oltava vanhempiensa/holhoojansa kirjallinen suostumus nimenomaisesti Bombuksen kanta-asiakasohjelmaan liittymisestä sekä siihen, että alaikäisen lapsen henkilö- ja yhteystiedot rekisteröidään kanta-asiakasjärjestelmään. Kaikkia hakemuksia käsitellään luottamuksellisesti.

Kanta-asiakasetujen hyödyntäminen

Kanta-asiakas saa kaikki kulloinkin voimassa olevat kanta-asiakasedut käyttöönsä tunnistautumalla Bombus Oy:n kanta-asiakkaaksi myymälässä tai muulla luotettavalla tavalla.

Kanta-asiakasalennukset

Kanta-asiakasalennukset annetaan maksutapahtuman yhteydessä kulloinkin voimassa olevien periaatteiden mukaisesti eivätkä alennukset koske jo aikaisemmin tehtyjä kauppoja tai varauksia jotka maksetaan kanta-asiakkaille tarkoitetun alennusmyynnin päätyttyä. Kanta-asiakasalennukset ovat henkilökohtaisia.

Ostokertymään perustuvat ostohyvitykset eli bonukset

Kanta-asiakas kerää tekemillään ostoksilla bonuksia henkilökohtaiselle bonustililleen kanta-asiakasjärjestelmään. Bonuksia kertyy 5 euroa jokaista 50 euron kertaostosta kohden. Kerättyään 50 euroa omalle bonustililleen, asiakas voi halutessaan käyttää kerätyt bonukset maksuvälineenä seuraavan ostoskerran yhteydessä. Bonuksia voi käyttää maksuvälineenä sekä normaalihintaisten tuotteiden että alennusmyynnissä olevien tuotteiden maksamiseen. Bonuksia kertyy myös alennusmyyntien tuotteista ostoksen loppusummasta. Mikäli kanta-asiakkaalle kertyy vähintään 55 euroa omalle bonustililleen, voi hän käyttää bonukset maksuvälineenä jo samalla ostoskerralla, mutta kuitenkin vain 50 euron osissa. Maksettaessa bonuksilla alle 50 euron ostoksia veloitetaan asiakkaan bonustililtä 50 euroa eikä erotusta makseta rahana.

Esimerkki:

Kanta-asiakkaalle kertyy 85 euroa bonuksia yhdellä ostoskerralla. Hän voi samalla ostoskerralla käyttää 50 euroa bonuksia maksuvälineenä ja 35 euroa bonuksia jää kanta-asiakkaan bonustilille odottamaan, että vaadittu 50 euroa bonuksia täyttyy.
Seuraavalla ostoskerralla asiakkaalle kertyy 15 euroa bonuksia ja vaaditut 50 euroa bonuksia täyttyvät. Asiakas joutuu kuitenkin odottamaan kolmanteen ostoskertaan, että hän voi käyttää keräämänsä 50 euroa bonuksia maksuvälineenä.

Kanta-asiakkaalla on 2 vuotta aikaa kerätä omalle bonustililleen vaaditut 50 euroa bonuksia. Seurantajakson ajanlasku alkaa ensimmäisestä ostoskerrasta tai edellisestä ostoskerrasta jolloin asiakas käytti bonuksia maksuvälineenä. Kerättyään 50 euroa bonuksia omalle bonustililleen ovat bonukset käytettävissä maksuvälineenä 4 vuotta siitä ajankohdasta jolloin vaadittu 50 euroa täyttyi käytettäväksi. Mikäli asiakas ei ehdi vaaditussa ajassa (2 vuotta) kerätä 50 euroa bonuksia omalle bonustililleen, nollaantuu bonustilin bonussaldo. Seurantajakson ajanlasku alkaa uudelleen seuraavasta bonuksia kerryttävästä ostoskerrasta.

Asiakkaan ja Bombus Oy:n yhteisesti sopimalla osamaksujärjestelyllä maksetut tuotteet eivät kerrytä bonuksia. Laskutusmyynnissä yksityishenkilöt voivat kerätä bonuksia omalle bonustililleen, mutta laskulla maksettaessa bonuksia ei voi käyttää maksuvälineenä.

Kanta-asiakkaan keräämiä bonuksia ei voi vaihtaa rahaksi missään tilanteessa. Bonukset toimivat vain maksuvälineenä myymälässä näissä ehdoissa selvitetyllä tavalla. Kanta-asiakkaan bonukset ovat henkilökohtaisia eikä ne periydy eikä niitä voi siirtää kenellekään muulle henkilölle tai henkilöille kuten esimerkiksi kuolinpesälle. Mikäli Bombus Oy lopettaa toimintansa ennalta määrittämättömistä syistä, menettää kanta-asiakas oikeuden keräämiinsä bonuksiin. Mikäli kanta-asiakas haluaa irtisanoa kanta-asiakkuuden, on hänen käytettävä keräämänsä bonukset näissä ehdoissa selvitetyllä tavalla ennen irtisanomista tai hän menettää oikeuden keräämiinsä bonuksiin.

Ostohistorian kerääminen

Bombus Oy rekisteröi kaikki kanta-asiakkaan tekemät ostokset kanta-asiakasjärjestelmäänsä. Olemalla kanta-asiakas hyväksyy, että Bombus Oy ylläpitää ostokertymä- ja ostohyvitysrekisteriä yksittäisen tuotteen tasolla. Kanta-asiakkaalla on oikeus kohtuullisessa ajassa nähdä ja saada paperitulosteena kaikki omalle kanta-asiakastililleen rekisteröityneet ostokset.

Asiakastietojen käsittely ja markkinointi

Bombus Oy käsittelee henkilötietoja Suomen lainsäädännön mukaisesti. Kanta-asiakasrekisterin tietoja Bombus käsittelee asiakassuhteen hoidossa sekä tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa asiakkaille. Rekisteritietoja ei luovuteta Bombus Oy:n kanta-asiakasjärjestelmän ulkopuoliseen käyttöön. Bombus Oy:n atk-huollosta vastaavalla yhteistyökumppanilla on oikeus käsitellä rekisterin tietoja järjestelmän ylläpidollisten syiden niin vaatiessa. Osa rekisterin tiedoista on ulkoistettu uutiskirjeen lähettämistä varten. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löydät rekisteriselosteesta, joka on nähtävillä Bombus Oy:n verkkosivuilla www.bombus.fi ja myymälässä.
Rekisterissä olevat tiedot perustuvat asiakkaan hakemusvaiheessa tai myöhemmin Bombus Oy:lle itse antamiin tietoihin. Rekisteriin tallennetaan myös asiakkaan maksamat ostokset mm. erilaisten kertymien ja hyvityksien laskemiseksi sekä markkinoinnin tarkemmaksi kohdentamiseksi.
Bombus Oy voi lähettää kanta-asiakkaille säännöllisesti tietoa kanta-asiakkaille suunnatuista eduista ja tapahtumista tai muista tarjouksista, tapahtumista tai uutisista asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon.
Kanta-asiakkaalla on oikeus kieltää yhteystietojensa käyttö markkinointiin ilmoittamalla siitä Bombus Oy:n edustajalle joko myymälässä, verkkosivujen palautelomakkeella tai sähköpostitse. Kielto on henkilökohtainen.

Kanta-asiakkuuden irtisanominen

Kanta-asiakkaalla on oikeus irtisanoa Bombus Oy:n kanta-asiakkuus ilmoittamalla tästä Bombus Oy:n edustajalle joko myymälässä tai kirjallisesti sähköpostitse. Kanta-asiakkaan irtisanoutuessa kanta-asiakkuudesta menettää hän oikeuden kaikkiin kanta-asiakkaille tarkoitettuihin tuote- ja palveluetuihin. Kanta-asiakkuuden päättyessä Bombus Oy poistaa rekisteristään kaikki kyseisen asiakkaan tunniste- ja yhteystiedot sekä ostohistorian. Asiakkaalla on oikeus tarkistuttaa, ettei hänestä ole mitään tietoja Bombus Oy:n rekisterissä. Kanta-asiakkuuden päätyttyä ei asiakkaalla eikä Bombus Oy:llä ole mahdollisuutta saada asiakkaan ostohistoriaa esille. Mikäli asiakkaalla on käyttämättömiä bonuksia omalla bonustilillään irtisanoutuessaan kanta-asiakkuudesta menettää asiakas oikeuden käyttää bonuksia maksuvälineenä. Bonukset ovat maksuväline, joten kerättyjä bonuksia ei makseta rahana.
Bombus Oy:llä on oikeus irtisanoa kaikki kanta-asiakkuudet ilman erikseen ilmoitettua syytä. Mikäli Bombus Oy aikoo irtisanoa kanta-asiakkuuden omasta tahdostaan, on sen ilmoitettava irtisanomisen ajankohta kanta-asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen kohtuullisessa ajassa etukäteen. Bombus Oy:llä ei ole velvoitetta ilmoittaa kanta-asiakkuuden irtisanomisesta tilanteissa jossa kanta-asiakkaan edellisestä ostoskerrasta on kulunut yli neljä vuotta tai voidaan varmuudella todeta kanta-asiakkaan kuolleen tai yritys lopettaa toimintansa ja kaikki kanta-asiakkuudet irtisanotaan samalla kertaa.

Muut ehdot

Henkilö- ja yhteystietojen muutokset on ilmoitettava Bombus Oy:lle. Bombus Oy pidättää oikeuden tehdä muutoksia kanta-asiakasohjelman sääntöihin yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaisesti. Kaikista oleellisista muutoksista tiedotetaan kirjallisesti myymälässä sekä kanta-asiakasta henkilökohtaisesti hänen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Kulloinkin voimassa olevat kanta-asiakasohjelman säännöt ovat luettavissa Bombus Oy:n verkkosivuilla osoitteessa www.bombus.fi.
Bombus Oy ei ole vastuussa virheellisten yhteystietojen, viallisten laitteiden, viallisten tietoliikenne- tai puhelinlinjojen johdosta tai minkään muun Bombus Oy:stä riippumattoman syyn johdosta kanta-asiakkaan saamatta jääneistä ilmoituksista, tarjouksista tai muusta yhteydenpidosta.
Kanta-asiakkaalla on oikeus tarkistaa mitä tietoja hänestä on kerätty sekä pyytää oikaistavaksi tai poistettavaksi tietoja joita hänestä on kerätty kanta-asiakasjärjestelmään rekisteriselosteessa selvitetyllä tavalla.
Mikäli riitatilanteita asiakkaan ja Bombus Oy:n välillä ei voida muuten ratkaista voi asiakas saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

LIITY KANTA-ASIAKKAAKSI               REKISTERISELOSTE

Verkkosivut: www.bombus.fi
Sähköposti: bombus@bombus.fi
Kuluttajariitalautakunta: www.kuluttajariita.fi